Ý nghĩa của từ Cùi,Gùi là gì:
Cùi,Gùi nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Cùi,Gùi Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cùi,Gùi mình

1

0   0

Cùi,Gùi


phần dày của vỏ ở một số loại quả cùi bưởi phần dày bên trong vỏ một số loại quả cùi dừa phần dày mọng nước nằm giữ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Cùi,Gùi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cù rù Cù nèo >>