Ý nghĩa của từ Công lênh là gì:
Công lênh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Công lênh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Công lênh mình

1

0   2

Công lênh


(Từ cũ) công sức bỏ vào việc gì "Chàng ơi! Có thấu chăng chàng, Một bát cơm vàng, biết mấy công lênh." [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Công lênh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Công lịch Công lao >>