Ý nghĩa của từ Cô mình là gì:
Cô mình nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Cô mình Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cô mình mình

1

0   0

Cô mình


(Khẩu ngữ) tổ hợp dùng để gọi người con gái còn trẻ tuổi, coi như vai em mình, với ý trêu ghẹo hoặc đùa cợt "Anh c&og [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Cô mình
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cô đỡ Cô liêu >>