Ý nghĩa của từ Câu thơ là gì:
Câu thơ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Câu thơ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Câu thơ mình

1

2 Thumbs up   4 Thumbs down

Câu thơ


đơn vị cơ bản của lời thơ, do từ tạo thành, có một tiết tấu nhất định, thường viết bằng một dòng câu thơ lục bát giải thích nghĩa một câu thơ cổ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

2 Thumbs up   6 Thumbs down

Câu thơ


Vàng xơ xác giữa hồn xuân xanh lá
Vàng tả tơi cơn mưa hạ đầu mùa
Vàng ưu sầu ru cành lá đong đưa
Vàng nức nở nhớ người xưa hờ hững
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 4 tháng 3, 2022

3

0 Thumbs up   5 Thumbs down

Câu thơ


gāthā (nữ)
Nguồn: phathoc.net

<< Câu đầu Câu nệ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa