Ý nghĩa của từ Cái Bè là gì:
Cái Bè nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Cái Bè. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cái Bè mình

1

0   0

Cái Bè


Sông dài 82km, chảy từ vùng trũng Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ qua Bến Nhựt (Rạch Sỏi) và đổ ra vũng Rạch Giá(huyện) Huyện phía tây tỉnh Tiền Giang. Diện tích 401 [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

Cái Bè


Sông dài 82km, chảy từ vùng trũng Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ qua Bến Nhựt (Rạch Sỏi) và đổ ra vũng Rạch Giá (huyện) Huyện phía tây tỉnh Tiền Giang. Diện tích 401km2. Số dân 287.100 (1997). Địa hình đồng bằng, đất phù sa phì nhiêu ở ven sông, đất bị nhiễm mặn, phèn chiếm 48,2% [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

Cái Bè


Cái Bè là một huyện nằm phía tây tỉnh Tiền Giang . Huyện Cái Bè được biết đến với chợ nổi Cái Bè đặc trưng cho văn hoá sông nước Miền Tây. Cái Bè là [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   0

Cái Bè


| vùng = | tỉnh = Tiền Giang| huyện = Cái Bè| thành lập = | trụ sở UBND = | mã hành chính = 28360| mã bưu chính = }}Thị trấn Cái Bè là huyện lỵ của huyện Cái Bè, [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Cái Bè
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cái Bàn Cái Nước >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa