Ý nghĩa của từ Càng Long là gì:
Càng Long nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Càng Long. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Càng Long mình

1

1   0

Càng Long


Càng Long là một huyện nằm ở phía bắc của tỉnh Trà Vinh. Trung tâm của huyện nằm ven Quốc lộ 53, nối liền hai tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long, cách thành phố Trà [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

Càng Long


(huyện) Huyện phía bắc tỉnh Trà Vinh. Diện tích 289,7km2. Số dân 159.400 (1997), gồm các dân tộc: Kinh (95%), Khơme. Địa hình đồng bằng chằng chịt kênh rạch. Đ [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

Càng Long


(huyện) Huyện phía bắc tỉnh Trà Vinh. Diện tích 289,7km2. Số dân 159.400 (1997), gồm các dân tộc: Kinh (95%), Khơme. Địa hình đồng bằng chằng chịt kênh rạch. Đất nông nghiệp chiếm 80% diện tích. Tỉnh lộ 7 chạy qua. Trước đây huyện thuộc tỉnh Trà Vinh, thuộc tỉnh Cửu Long (197 [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của Càng Long
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Càn Khôn cách ly >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa