Ý nghĩa của từ Biến dưỡng là gì:
Biến dưỡng nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Biến dưỡng Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Biến dưỡng mình

1

0   0

Biến dưỡng


 • redirect Trao đổi chất
 • Nguồn: vi.wikipedia.org

  Thêm ý nghĩa của Biến dưỡng
  Số từ:
  Tên:
  E-mail: (* Tùy chọn)

  << Rừng gỗ Kiêng ăn >>