Ý nghĩa của từ Biên cương là gì:
Biên cương nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Biên cương. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Biên cương mình

1

0   0

Biên cương


có nghĩa là đánh nhau ko tượt phát lào
doanlephuc - Ngày 12 tháng 5 năm 2020

2

0   4

Biên cương


(Từ cũ, Văn chương) như biên thuỳ.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Biên cương
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Biên dịch Biên chế >>