Ý nghĩa của từ Bellevue, Washington là gì:
Bellevue, Washington nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Bellevue, Washington Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bellevue, Washington mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bellevue, Washington


Bellevue, Washington là một thành phố ở quận King, bang Washington, Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số Hoa Kỳ 2010, thành phố có dân số 122.363 người. Đây là thành phố lớn thứ 205 Hoa Kỳ theo dân số. Thành [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org
<< Kiêng ăn Washington tiểu bang >>