Ý nghĩa của từ Banka là gì:
Banka nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Banka. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Banka mình

1

0   0

Banka


Banka là một thành phố và khu đô thị của quận Banka thuộc bang Bihar, Ấn Độ.
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

Banka


tên chung cho các bài vãn ca, ai điếu, điếu văn người đã mất trong thi tập Manyōshū.
Nguồn: voer.edu.vn

Thêm ý nghĩa của Banka
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Banda Bankura >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa