Ý nghĩa của từ Baldwin là gì:
Baldwin nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Baldwin. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Baldwin mình

1

2   0

Baldwin


Baldwin là một thị trấn thuộc quận St. Croix, tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của thị trấn này là 909 người.
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

1   0

Baldwin


Baldwin là một làng thuộc quận St. Croix, tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ. Năm 2006, dân số của làng này là 2667 người.
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

Baldwin


Baldwin là tên của một bị vua bị mắc bệnh hủi của Jerusalem .Trở thành vua năm 16 tuổi và mất năm 24 tuổi ông trở thành một trong những vị vua vĩ đại nhất lịch sử Bị mù và liệt của hai tay chân , ông vẫn kiên cường dẫn dắt quân đội để bảo vệ đất nước , ông đã trở thành nổi khiếp sợ của kẻ thù ở thế kỉ XII
Ẩn danh - Ngày 17 tháng 2 năm 2020


Thêm ý nghĩa của Baldwin
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bagley Balsam Lake >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa