Ý nghĩa của từ Ba mươi Tết là gì:
Ba mươi Tết nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ba mươi Tết Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ba mươi Tết mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ba mươi Tết


ngày cuối cùng của năm âm lịch, tức ngày cuối tháng chạp (có thể là ngày 30 (tháng đủ) hoặc 29 (tháng thiếu)). [..]
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Ba má Ba lơn >>