Ý nghĩa của từ Ba mươi Tết là gì:
Ba mươi Tết nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ba mươi Tết Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ba mươi Tết mình

1

0   0

Ba mươi Tết


ngày cuối cùng của năm âm lịch, tức ngày cuối tháng chạp (có thể là ngày 30 (tháng đủ) hoặc 29 (tháng thiếu)) [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Ba mươi Tết
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ba má Ba lơn >>