Ý nghĩa của từ Ba má là gì:
Ba má nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ba má Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ba má mình

1

0   0

Ba má


(Phương ngữ) cha mẹ.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Ba má
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ba rem Ba mươi Tết >>