Ý nghĩa của từ BRB là gì:
BRB nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ BRB. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa BRB mình

1

1   0

BRB


Trở lại ngay - Tôi cần đi đây một chút nhưng sẽ quay lại liền.
Nguồn: xemgame.com

2

0   0

BRB


Be Right Back, trở lại ngay
Nguồn: diendan.garena.vn

3

0   1

BRB


Sẽ trở lại ngay.
Nguồn: ttdt.vn

4

0   1

BRB


(Be right back): Trở lại ngay - Tôi cần đi đây một chút nhưng sẽ quay lại liền.
Nguồn: gamek.vn

5

0   1

BRB


Sẽ trở lại ngay.
Nguồn: gametv.vn

6

0   2

BRB


viết tắt của cụm từ tiếng Anh: be right back. thường được dùng trên mạng Internet, khi chat hoặc nhắn tin sms... brb có nghĩa là tôi sẽ quay lại ngay, dùng khi đang trò chuyện dở, một người có việc phải ra ngoài nhưng không muốn kết thúc cuộc nói chuyện. người đó sẽ nói brb, muốn người kia đợi mình
hansnam - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

7

0   5

BRB


+ Là viết tắt của cụm từ "Be right back": Có nghĩa là "Quay lại ngay". Mang nghĩa lịch sự trong trường hợp người dùng Internet đang chat lại có việc bận phải rời bàn phím ra ngoài vài phút.
+ Là viết tắt của cụm từ "Big Red Button": dùng để chỉ một nút bấm quan trọng như tắt mở (power), khởi động lại (reset), tự hủy...
tomhip93 - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của BRB
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< admin aero space >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa