Ý nghĩa của từ Bấy chừ là gì:
Bấy chừ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Bấy chừ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bấy chừ mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bấy chừ


(Từ cũ, hoặc ph) bấy giờ bấy chừ là năm 1945
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Bấy giờ Bấy chầy >>