Ý nghĩa của từ Bảo Minh là gì:
Bảo Minh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Bảo Minh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bảo Minh mình

1

0   0

Bảo Minh


là công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh, tổng giám đốc là bà Ngô Thị Tính. Công ty kinh doanh các loại bánh mứt đặc sản dân tộc và cách dịch vụ cưới hỏi, dịch vụ hoa, chụp ảnh đám cưới.
thanhthanh - Ngày 08 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Bảo Minh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Lan Chi ăn cháo đêm >>