Ý nghĩa của từ Bạch Đằng Giang là gì:
Bạch Đằng Giang nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Bạch Đằng Giang. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bạch Đằng Giang mình

1

0   0

Bạch Đằng Giang


Dòng sông chảy qua vùng Quảng Ninh, Hải Phòng, đổ ra cửa Nam Triều. Nơi đây đã chứng kiến những chiến công lẫy lừng của dân tộc: Thế kỳ 10, Ngô Quyền đ [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

Bạch Đằng Giang


Dòng sông chảy qua vùng Quảng Ninh, Hải Phòng, đổ ra cửa Nam Triều. Nơi đây đã chứng kiến những chiến công lẫy lừng của dân tộc: Thế kỳ 10, Ngô Quyền đánh đuổi quân Nam Hán, thế kỳ 12 Trần Quốc Tuấn phá tan quân Nguyên
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

Bạch Đằng Giang


Sông Bạch Đằng, còn gọi là Bạch Đằng Giang (chữ Nho: 白藤江; tên Nôm: sông Rừng), hiệu là sông Vân Cừ, là một con sông chảy giữa thị xã Quảng Yên (Quảng [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Bạch Đằng Giang
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bạc Liêu Bạch Hoa >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa