Ý nghĩa của từ Bích Thùy là gì:
Bích Thùy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Bích Thùy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bích Thùy mình

1

0   0

Bích Thùy


có nghĩa là "dòng nước trong xanh, hiền hoà".
+, "Bích": màu xanh, trong giống như màu của ngọc Bích.
+," Thuỷ": nước, dòng nước,.... "Thuỷ" còn là một hành trong ngũ hành (Kim, Môc, Thuỷ, Hoả, Thổ)
ThuyNguyen - Ngày 08 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Bích Thùy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Nam Khánh Phương Vy >>