Ý nghĩa của từ Bình luận là gì:
Bình luận nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ Bình luận. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bình luận mình

1

20   12

Bình luận


Bàn và nhận xét, đánh giá về vấn đề gì đó. | : ''Bài '''bình luận'''.'' | : '''''Bình luận''' thời sự quốc tế.'' | : '''''Bình luận''' sâu sắc.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

13   13

Bình luận


đgt. Bàn và nhận xét, đánh giá về vấn đề gì đó: bài bình luận bình luận thời sự quốc tế bình luận sâu sắc.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "bình luận". Những từ có chứa "bình luận" in its definiti [..]
Nguồn: vdict.com

3

9   9

Bình luận


đgt. Bàn và nhận xét, đánh giá về vấn đề gì đó: bài bình luận bình luận thời sự quốc tế bình luận sâu sắc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

10   12

Bình luận


phân tích và nhận định về tình hình, vấn đề nào đó bình luận thời sự bình luận bóng đá miễn bình luận [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

2   4

Bình luận


Bình luận là một trong những người kia ko có gì thay đổi a private mới có cam cao cấp 2 tr đc thì để đợt sau đó câu hỏi về chủ nhật ngày kia a private mới về đc thì em có
Iwiwiwuej - Ngày 18 tháng 1 năm 2022

6

3   6

Bình luận


Arthakathà (S). Explanation, commentary.
Nguồn: buddhismtoday.com

7

3   7

Bình luận


Bình là bàn luận, luận là đánh giá, nhận xét về từng mặt xấu, tốt của 1 vấn đề được đưa ra
Ẩn danh - Ngày 11 tháng 2 năm 2016

8

9   15

Bình luận


saṃvanneti (saṃ + vann + e)
Nguồn: phathoc.net

Thêm ý nghĩa của Bình luận
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bình đẳng vương Bình Sa >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa