Ý nghĩa của từ Bình Sa là gì:
Bình Sa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ Bình Sa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bình Sa mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bình Sa


Một xã thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bình Sa


(xã) h. Thăng Bình, t. Quảng Nam
Nguồn: vdict.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bình Sa


(xã) h. Thăng Bình, t. Quảng Nam
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bình Sa


Bimbisàra (S) Cũng viết: Tần bà sa la. King of Magadha.
Nguồn: buddhismtoday.com

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bình Sa


Bình Sa là một xã thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Xã Bình Sa có diện tích 22,27 km², dân số năm 1999 là 7069 người, mật độ dân số đạt 317 người/km². [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< Bình luận cứt chuột >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa