Ý nghĩa của từ Alumínio là gì:
Alumínio nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Alumínio Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Alumínio mình

1

0   0

Alumínio


Nhôm.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của Alumínio
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Shochu Cao Ngọc Óanh >>