Ý nghĩa của từ Alexander là gì:
Alexander nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Alexander. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Alexander mình

1

20   10

Alexander


Tên này thường dùng để chỉ những người đàn ông lịch thiệp, hào hoa, luôn quan tâm đến mọi người,... là một quý ông thực sự, và thời xưa là tên dành cho gia đình hoàng tộc. Tên này hiện được sử dụng phổ biến và thường được viết tắt dưới dạng Alex. Ngoài ra, nó còn được sử dụng như một danh từ để chỉ kiểu đàn ông nói trên.

VD: Oh my god! Your bf is sure an alexander!
(Ôi trời! Bạn trai cậu đúng là 1 Alexander!)
vananh - Ngày 08 tháng 8 năm 2013

2

7   11

Alexander


Alexander là trò chơi máy tính thuộc thể loại chiến lược thời gian thực do hãng GSC Game World (là hãng tạo nên Cossacks: European Wars và Cossacks II: Napoleonic Wars) ph [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

8   14

Alexander


Alexander có thể đề cập đến:
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của Alexander
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Phương Thanh tapping >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa