Ý nghĩa của từ Adefovir là gì:
Adefovir nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Adefovir Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Adefovir mình

1

0   0

Adefovir


 Một loại thuốc uống được FDA phê chuẩn vào Tháng Chín 2002 để điều trị viêm gan B.
Nguồn: viemganb.vn

Thêm ý nghĩa của Adefovir
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Kachou Alanine Aminotransferase >>