Ý nghĩa của từ Aaron là gì:
Aaron nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Aaron. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Aaron mình

1

2   1

Aaron


Aaron là cái tên nước ngoài có nguồn gốc từ Do Thái, có ý nghĩa là cao, cao quý, cao thượng, ngọn núi cao.
Cái tên này thường được đặt cho con trai. Những người có tên này có một mong muốn sâu bên trong lãnh đạo, tổ chức, giám sát, và để đạt được địa vị, quyền lực và sự giàu có.
lucyta - Ngày 11 tháng 8 năm 2013

2

0   0

Aaron


Một từ có nguồn gốc từ Do Thái. Hàm ý chỉ sự cao quý hoặc cao thượng. Từ này thường được dùng để đặt tên cho các bé trai với mong muốn người đó sẽ đạt được một vị trí cao trong sự nghiệp, thành công, giàu có và quyền lực.
bao - Ngày 03 tháng 10 năm 2018

Thêm ý nghĩa của Aaron
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ngọc Mai Minh Uyên >>