Ý nghĩa của từ AWS là gì:
AWS nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ AWS. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa AWS mình

1

0   0

AWS


Hệ thống lái cho cả 4 bánh.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

AWS


Hệ thống lái cho cả 4 bánh.
Nguồn: xe360.vn

3

0   0

AWS


All Wheel Steering: Hệ thống lái cho cả 4 bánh. Công nghệ này  không được ứng dụng rộng rãi, chỉ áp dụng trên một số xe như Mazda 626, 929 đời 1991 trở lên, Mitsubishi Galant VR-4 1991 - 1995 và mới đây mới nhất là Infiniti G35 2007.
Nguồn: kiamorning.com.vn

4

0   0

AWS


Hệ thống lái cho cả 4 bánh.
Nguồn: vietnamnet.vn

5

0   0

AWS


Hệ thống lái cho cả 4 bánh.
Nguồn: cafebiz.vn

6

0   0

AWS


automatic warning system: hệ thống tự động cảnh báo.
Nguồn: vnmilitaryhistory.net

7

0   0

AWS


(All Wheel Steering): Hệ thống lái cho cả 4 bánh.
Nguồn: autodaily.vn

8

0   0

AWS


Hệ thống lái cho cả 4 bánh.
Nguồn: duongbo.vn

Thêm ý nghĩa của AWS
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< A/C C/L >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa