Ý nghĩa của từ ARTS là gì:
ARTS nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ ARTS. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ARTS mình

1

0   0

ARTS


Hệ thống điện tử kích hoạt gối hơi theo những thông số cần thiết tại thời điểm xảy ra va chạm.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ARTS


trò chơi Hành động Chiến thuật Thời gian thực. Đây là tên phân loại chính cho các trò như Dota 2 hoặc các trò ARTS khác.
Nguồn: ttdt.vn

3

0   0

ARTS


Hệ thống điện tử kích hoạt túi khí theo những thông số cài đặt trước tại thời điểm xảy ra va chạm.
Nguồn: xe360.vn

4

0   0

ARTS


Adaptive Restrain Technology System: Hệ thống điện tử kích hoạt túi khí theo những thông số cài đặt trước tại thời điểm xảy ra va chạm.
Nguồn: kiamorning.com.vn

5

0   0

ARTS


Hệ thống điện tử kích hoạt gối hơi theo những thông số cần thiết tại thời điểm xảy ra va chạm.
Nguồn: daidothanh.com

6

0   0

ARTS


trò chơi Hành động Chiến thuật Thời gian thực. Đây là tên phân loại chính cho các trò như Dota 2 hoặc các trò ARTS khác.
Nguồn: gametv.vn

7

0   0

ARTS


Hệ thống điện tử kích hoạt túi khí theo những thông số cài đặt trước tại thời điểm xảy ra va chạm.
Nguồn: vietnamnet.vn

8

0   0

ARTS


Hệ thống điện tử kích hoạt túi khí theo những thông số cài đặt trước tại thời điểm xảy ra va chạm.
Nguồn: cafebiz.vn

9

0   0

ARTS


(Adaptive Restrain Technology System): Hệ thống điện tá»­ kích hoạt túi khí theo những thông số cài đặt trước tại thời điểm x [..]
Nguồn: autodaily.vn

10

0   0

ARTS


Hệ thống điện tử kích hoạt túi khí theo những thông số cài đặt trước tại thời điểm xảy ra va chạm.
Nguồn: duongbo.vn

Thêm ý nghĩa của ARTS
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< AFL ANS >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa