Ý nghĩa của từ AFL là gì:
AFL nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ AFL. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa AFL mình

1

0   0

AFL


Đèn pha mở dải chiếu sáng theo góc lái.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

AFL


Adaptive Forward Lighting: Đèn pha mở dải chiếu sáng theo góc lái.
Nguồn: saigonsports.info

3

0   0

AFL


Đèn pha mở dải chiếu sáng theo góc lái.
Nguồn: xe360.vn

4

0   0

AFL


Adaptive Forward Lighting: Đèn pha mở dải chiếu sáng theo góc lái. Công nghệ do Opel hợp tác với Hella phát triển cho các xe của Opel vào năm 2002.
Nguồn: kiamorning.com.vn

5

0   0

AFL


Đèn pha mở dải chiếu sáng theo góc lái.
Nguồn: daidothanh.com

6

0   0

AFL


Đèn pha mở dải chiếu sáng theo góc lái.
Nguồn: vietnamnet.vn

7

0   0

AFL


Đèn pha mở dải chiếu sáng theo góc lái.
Nguồn: cafebiz.vn

8

0   0

AFL


Đèn pha mở dải chiếu sáng theo góc lái.
Nguồn: autodaily.vn

9

0   0

AFL


Đèn pha mở dải chiếu sáng theo góc lái.
Nguồn: duongbo.vn

Thêm ý nghĩa của AFL
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< 4x4 ARTS >>