Ý nghĩa của từ AAO là gì:
AAO nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ AAO Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa AAO mình

1

0   0

AAO


air-to-air operations: tác chiến không đối không.
Nguồn: vnmilitaryhistory.net

Thêm ý nghĩa của AAO
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< AAGW AAR >>