Ý nghĩa của từ AABM là gì:
AABM nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ AABM Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa AABM mình

1

0   0

AABM


air-to-air battle management: điều hành tác chiến không quân.
Nguồn: vnmilitaryhistory.net

Thêm ý nghĩa của AABM
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< AAAV AAG >>