Ý nghĩa của từ AAAD là gì:
AAAD nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ AAAD Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa AAAD mình

1

1   0

AAAD


airborne anti-amor defence: phương tiện chống tăng, thiết giáp (hạng nhẹ?) không vận.
Nguồn: vnmilitaryhistory.net

Thêm ý nghĩa của AAAD
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Gối cưới AAAV >>