Ý nghĩa của từ A/C là gì:
A/C nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ A/C. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa A/C mình

1

0   0

A/C


Hệ thống điều hòa không khí.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

A/C


Air Conditioning: Hệ thống điều hòa nhiệt độ trên xe
Nguồn: saigonsports.info

3

0   0

A/C


Hệ thống điều hòa không khí.
Nguồn: xe360.vn

4

0   0

A/C


Air Conditioning: Hệ thống điều hòa nhiệt độ trên xe
Nguồn: kiamorning.com.vn

5

0   0

A/C


Hệ thống điều hòa không khí.
Nguồn: vietnamnet.vn

6

0   0

A/C


Hệ thống điều hòa không khí.
Nguồn: cafebiz.vn

7

0   0

A/C


(Air Conditioning): Hệ thống điều hòa không khí.
Nguồn: autodaily.vn

8

0   0

A/C


Hệ thống điều hòa không khí.
Nguồn: duongbo.vn

Thêm ý nghĩa của A/C
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< MDS AWS >>