Ý nghĩa của từ 部落格 là gì:
部落格 nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ 部落格 Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 部落格 mình

1

0   0

部落格


nhật ký mạng, blog | cách gọi khác 网络日志 ,网志 、博客
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của 部落格
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< 网络日志 ưu tú >>