Ý nghĩa của từ 脏 là gì:
脏 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ 脏. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 脏 mình

1

0   0


Nội tạng, phủ tạng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0


Còn có nghĩa là dơ bẩn
Là giản thể của chữ “ 髒“
Mình biết tới đây thôi. Xin mọi người chỉ giáo thêm ạ
Thanh Trà - Ngày 23 tháng 6 năm 2020

Thêm ý nghĩa của
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< >>