Ý nghĩa của từ 缛 là gì:
缛 nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ 缛 Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 缛 mình

1

0   0


Người thanh lịch, người tao nhã.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< >>