Ý nghĩa của từ 掌上 là gì:
掌上 nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ 掌上 Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 掌上 mình

1

0   0

掌上


máy vi tính cầm tay ( không phải máy tích xách tay laptop)
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của 掌上
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ưu tú >>