Ý nghĩa của từ Ấp úng là gì:
Ấp úng nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ấp úng Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ấp úng mình

1

0   0

Ấp úng


từ gợi tả cách nói không nên lời hoặc nói không gãy gọn, không rành mạch vì lúng túng trả lời ấp &ua [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Ấp úng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ấp ôm Ất giáp >>