Ý nghĩa của từ Ấp ôm là gì:
Ấp ôm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ấp ôm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ấp ôm mình

1

0   0

Ấp ôm


(Ít dùng) như ôm ấp.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Ấp ôm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ấp iu Ấp úng >>