Ý nghĩa của từ шар-зонд là gì:
шар-зонд nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ шар-зонд Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa шар-зонд mình

1

0   0

шар-зонд


Bóng thám không, khí cầu thám trắc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của шар-зонд
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ability звено >>