Ý nghĩa của từ промежуток là gì:
промежуток nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ промежуток Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa промежуток mình

1

0   0

промежуток


(пространство) khoảng cách, quãng cách, khoảng trống, quãng trống, khoảng, quãng. | (время) khoảng cách, khoảng thời gian. | :'''''промежуток' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của промежуток
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< простенок ability >>