Ý nghĩa của từ облучать là gì:
облучать nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ облучать Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa облучать mình

1

0   0

облучать


Chiếu, giọi. | :'''''облучать''' кварцем ''— chiếu tia tử ngoại, chiếu đèn thạch anh
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của облучать
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bi ai bi quan >>