Ý nghĩa của từ đa thanh là gì:
đa thanh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ đa thanh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đa thanh mình

1

0   0

đa thanh


chỉ một cái gì đó nhiều âm thanh
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của đa thanh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vanh vánh biểu cảm >>