Ý nghĩa của từ đơn âm là gì:
đơn âm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ đơn âm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đơn âm mình

1

0   0

đơn âm


chỉ cái gì đó chỉ có một âm
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

đơn âm


(Từ cũ) như đơn tiết.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của đơn âm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< biểu cảm Việt ngữ >>