Ý nghĩa của từ đình liệu là gì:
đình liệu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ đình liệu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đình liệu mình

1

0   0

đình liệu


Cây đuốc dựng trong sân.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

đình liệu


cây đuốc dựng trong sân. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "đình liệu". Những từ phát âm/đánh vần giống như "đình liệu": . An Lư An Lưu
Nguồn: vdict.com

3

0   0

đình liệu


cây đuốc dựng trong sân
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

đình liệu


(Từ cũ) đuốc lớn thắp ở sân để cho sáng, thời trước thường dùng khi có hội họp hoặc làm việc ở ngoài trời cây đ&igrav [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của đình liệu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hello đào lý >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa