Ý nghĩa của từ Điền thanh là gì:
Điền thanh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Điền thanh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Điền thanh mình

1

0   0

Điền thanh


cây thuộc họ đậu, thường trồng làm phân xanh.
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Điền thanh


Điên điển hay điền thanh thân tía, điền thanh bụi có tên khoa học là Sesbania sesban, là một loài cây thuộc họ Đậu (Fabaceae). Bông điên điển được xem là m [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Điền thanh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Điền kinh Điền trang >>