Ý nghĩa của từ Đẹt là gì:
Đẹt nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Đẹt Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đẹt mình

1

0   0

Đẹt


đánh nhẹ bằng mấy quân bài chơi tam cúc, ai thua sẽ bị đẹt mũi Tính từ (Phương ngữ) như còi đứa bé đẹt quá
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Đẹt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đẹp đẽ Đẻ non >>