Ý nghĩa của từ Đấu Chiến Thắng Phật là gì:
Đấu Chiến Thắng Phật nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Đấu Chiến Thắng Phật. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đấu Chiến Thắng Phật mình

1

0   0

Đấu Chiến Thắng Phật


Vị Phật Chiến Đấu , Hiếu Thắng . Chứ không phải là Chiến thắng Phật đau nhé
Kim Thiền Tử - Ngày 28 tháng 9 năm 2020

2

0   2

Đấu Chiến Thắng Phật


Tôn Ngộ Không (phồn thể: 孫悟空; giản thể: 孙悟空; bính âm: Sūn Wùkōng; Wade-Giles: Sun Wu-k'ung), còn gọi là Tề Thiên Đại Thánh (齊天大聖) hay Tề Thiên (齊 [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Đấu Chiến Thắng Phật
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hậu Chu Hoài Đức >>