Ý nghĩa của từ Đôi thạch là gì:
Đôi thạch nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Đôi thạch Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đôi thạch mình

1

0   0

Đôi thạch


đá vụn và đất bùn do băng hà cuốn theo tích tụ thành đống.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Đôi thạch
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đôi mươi Đôm đốp >>