Ý nghĩa của từ Đòn xóc là gì:
Đòn xóc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Đòn xóc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đòn xóc mình

1

0   0

Đòn xóc


đòn giống như đòn gánh nhưng nhọn hai đầu, không có mấu, dùng để xóc những bó lúa, rơm rạ, củi, v.v., mà g&a [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Đòn xóc


Đòn xóc thường làm bằng tre , vát nhon 2 đầu . Dùng để vận chuyển những bó lúa hay rạ từ những cánh đồng lúa bị lầy lội( mục đích của việc phải dùng đòn xóc để vận chuyển cho dễ dàng , vì khi người dùng đòn xóc để gánh thì những bó lúa được đưa lên cao không bị va quệt hay rơi rụng.
ĐẶNG PHAN - Ngày 20 tháng 4 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Đòn xóc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đòn xeo Đòn ống >>