Ý nghĩa của từ Đòn gánh là gì:
Đòn gánh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Đòn gánh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đòn gánh mình

1

0   0

Đòn gánh


đòn dùng để gánh, thường làm bằng một đoạn tre chẻ đôi hoặc một thanh gỗ đẽo bẹt, hai đầu có mấu để giữ đầu quang.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Đòn gánh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đòn càn Đòn vọt >>