Ý nghĩa của từ Đòn ống là gì:
Đòn ống nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Đòn ống Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đòn ống mình

1

0   0

Đòn ống


đòn làm bằng một đoạn tre để nguyên cả ống, hai đầu không vạt nhọn, dùng để khiêng những vật nặng.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Đòn ống
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đòn xóc Đòng đong >>